Lịch tập

Chọn CLB

STRENGTH – SỨC MẠNH
CARDIO & FEATURE CLASS- NHỊP TIM & LỚP HỌC ĐẶC BIỆT
MIND & BODY - TÂM TRÍ & CƠ THỂ
DANCING - NHẢY

GX STUDIO

10:00

10:30

16:15

17:00

17:30

18:10

18:30

Monday

06.12

Leo

Martin

Michael

Tuesday

07.12

Martin

Michael

Wednesday

08.12

Ken

Leo

Thursday

09.12

Jason

Leo

Leo

Friday

10.12

Yuno

Yuno

Saturday

11.12

Leo

Yuno

Sunday

12.12

Cody

CLUB: Xuân Diệu

MONTH: December

Healing Yoga 
Foundation Yoga
Dynamic Class 
Special Class

YOGA STUDIO

06:30

08:30

09:00

16:30

18:00

Monday

06.12

Raj

Vinoth

Tuesday

07.12

Vinoth

Sanat

Wednesday

08.12

Raj

Raj

Thursday

09.12

Deepak Toppo

Arun

Friday

10.12

Arun

Harish

Saturday

11.12

Arun

Raj

Raj

Sunday

12.12

Vinoth

Arun

Arun

CLUB: Xuân Diệu

MONTH: December

Nhận tin tức

mới nhất

từ Elite fitness